Cityzen

2007, kaktorg005

www.semtam.bandcamp.com

Jsou možné city v zenu? je město proměnitelné v ženu?
A občanům provolávají slávu více než-li davu?
Můžeme hledat pravdu o tom, kdo je kdo a co je co, v hudbě, která nemá hranice, ni světlo nenaruší linii.
Není nic nového pod sluncem, že sami sobě zrcadlem, které nevidíme, neb je schováno hluboko tam dole,
pod všemi těmi tunely, metry, kabely a kamerami. Tam na konci sil začneme snít sny o snech všech duší a vší duše a procitneme vždy z toho snu zpět do našich utkvělých představ o pevném místě, kam v klidu můžeme nosit dříví do lesa, ale s láskou.